Žiadosť o zmenu fakturačného subjektu/majiteľa webhostingu

.pdf Žiadosť o zmenu fakturačného subjektu/majiteľa webhostingu

.odt Žiadosť o zmenu fakturačného subjektu/majiteľa webhostingu

Táto žiadosť slúži na zmenu fakturačných údajov z pôvodného subjektu na nový subjekt. Klient si môže vyplniť aj vlastnú žiadosť (na vlastnom hlavičkovom papieri) avšak je nutné aby obsahovala tieto údaje:

 • hlavička listu (faxovej alebo listovej žiadosti), ktorá musí obsahovať názov subjektu, adresu, IČO/rodné číslo
 • text, v ktorom nás subjekt (ktorý je u nás vedený ako fakturačný) žiada o zmenu fakturačných údajov iný subjekt
 • názov domény, pre ktorú chce zmeniť údaje
 • údaje o novom fakturačnom subjekte domény:
 • Názov subjektu/meno fyzickej osoby
 • Adresa
 • IČO
 • Štatutárny zástupca
 • Meno kontaktnej osoby
 • Telefonický kontakt
 • Emailový kontakt
 • podpis (pečiatka) pôvodného a nového fakturačného subjektu osobami splnomocnenými konať v mene spoločnosti.

Zdieľajte článok

Vstúpte do sveta domén

Každý správny web potrebuje doménu a kvalitný webhosting. Buďte online s nami.