17. 6. 2022
Online marketing

Čo je Google reklama a ako funguje (návod pre úplných začiatočníkov)

Keď ľudia potrebujú nejaký produkt alebo službu, s najväčšou pravdepodobnosťou najprv pôjdu na Google, aby si urobili prieskum o produkte alebo službe. Google takto eviduje celosvetovo približne 3,8 milióna vyhľadávaní za minútu.

Hosťovský článok

Prevzaté z webu WY.sk

Hoci je to na Slovensku o niečo menej, stále sú to desiatky tisíc každý jeden deň. Ponúknutie vášho produktu alebo služby na takomto mieste bez pochýb efektívne podporí rast vášho biznisu. V tomto blogu sa dozviete, ako inzercia prostredníctvom Google vyzerá, čo na ňu potrebujete alebo koľko vás bude stáť.


Čo je Google reklama a koľko vás bude stáť

 
Google má systém Google Ads, ktorý slúži na online inzerciu produktov alebo služieb. Do tohto systému sa dá bezplatne zaregistrovať. V ňom následne používatelia vytvárajú vhodné reklamy a navrhujú, koľko chcú zaplatiť v prípade, že ľudia na ich reklamu kliknú. Google ich po uverejnení zobrazuje, keď ľudia cielia na vami zvolené vyhľadávané frázy. 

Vo vyhľadávaní sa platené príspevky zobrazujú s organickými príspevkami a rozoznáte ich pre zelenú značku „Reklama“. Zvyčajne sa nachádzajú na začiatku alebo na konci vo výsledkoch vyhľadávania v Google. Nemusí to byť vždy prvá stránka. 

Výhodou Google Ads je, že vďaka cieleniu si môžete takmer presne vymedziť cieľovú skupinu pre vašu reklamu. Cieľová skupina sú ľudia, ktorí by potenciálne mali mať najväčší záujem o váš produkt alebo službu.

A koľko vás takáto inzercia bude stáť? Na rozdiel od novín, pútačov, alebo billboardov platíte až v momente, kedy si vašu reklamu niekto skutočne všimne a klikne na ňu. Tento spôsob platby sa nazýva cena za preklik (CPC cost-per-click alebo PPC pay-per-click) a bližšie sa o ňom dočítate nižšie.


Štyri základné typy reklám v Google Ads


V Google Ads máme na výber zo 4 základných typov reklám. 

Inzercia vo Vyhľadávacej sieti (Search Network) je priestor pre vašu reklamu v klasickom vyhľadávaní. Zobrazí sa v prípade, že používateľ vyhľadáva kľúčové slová, na ktoré cielite. Používajú sa tu textové reklamy. To znamená, že je pre vás dôležité vytvoriť vhodný text, ktorý zaujme používateľov natoľko, aby na vašu reklamu klikli a stali sa zákazníkmi.

Obsahovú sieť (Display Network) tvoria webstránky alebo aplikácie, ktoré poskytujú priestor pre zverejňovanie reklám. Tu sa zobrazujú zväčša grafické reklamy, ale v niektorých prípadoch aj textové. Na stránkach ich môžete evidovať vo forme bannerov alebo responzívnych bannerov. Aj v tomto prípade cielite primárne na kľúčové slová alebo záujmy, ktorých zhoda sa v tomto prípade hľadá v obsahu na stránke. Stránky, na ktorých sa vaša reklama zobrazí si môžete zvoliť.

Ďalším typom sú videokampane. Sú to krátke spoty, zvyčajne 6 až 15-sekundové, ktoré sa zobrazujú pred prehratím videa na YouTube. 

Napokon, pokiaľ vlastníte e‑shop, môžete vytvárať aj nákupné reklamy (Shopping Ads). Tie sa zobrazujú vo vyhľadávaní vo forme obrázku, ceny a odkazu na vašu stránku. Tak môžu prejsť používatelia priamo k nákupu. Pre využitie týchto reklám potrebujete navyše účet v Obchodníckom centre Google, kam pridávate konkrétne produkty, ktoré chcete inzerovať.

Funkcia remarketingu


Pokiaľ už používatelia navštívili vašu stránku, ale nespravili vami požadovanú akciu, môžete sa s nimi spojiť opätovne a prilákať ich späť. Google Ads ponúkajú funkciu remarketingu, vďaka ktorej môžete perfektne cieliť na ľudí, ktorí s vami už nejako interagovali, ale nedokončili nákup. 

Existujú viaceré formáty remarketingu. Jedným z nich je napríklad dynamický remarketing, ktorý tvorí stratégiu opätovného oslovovania ľudí za vás. Stačí vám nahrať základné prvky reklamy, ktoré chcete, aby sa potenciálnemu zákazníkovi zobrazili a Google Ads za vás spravia zvyšok. 

Stále ho však môžete prispôsobovať nastaveniami, napríklad na akých miestach vašu reklamu (ne)chcete zobrazovať, alebo aký typ cieleného publika preferujete.


Základné prvky reklamy


Reklama Google Ads je tvorená tromi najhlavnejšími prvkami – kľúčovými slovami, na ktoré reklamu cielite, pútavým textom a vstupnou stránkou, kam majú byť používatelia smerovaní. Pozrime sa na to, čo tieto jednotlivé prvky znamenajú a ako ich môžete efektívne využiť.

Reklamu cielite na určité kľúčové slová, ktoré si spíšete do vami vytvoreného zoznamu v Google Ads. To, čo chcete, je cieliť na kľúčové slová alebo frázy, ktoré ľudia s najväčšou pravdepodobnosťou zadávajú do vyhľadávača Google, keď hľadajú nejaký produkt alebo službu. Jedná sa o primárne cielenie reklamy. 

Keď inzerujete na nejaké kľúčové slová vstupujete do aukcie, na základe ktorej sa stanoví poradie reklám pre toto kľúčové slovo. Návod ako postupovať pri Google Ads aukcii nájdete v nasledujúcej časti. Pre ešte lepšie vymedzenie môžete využiť funkciu negatívnych kľúčových slov, aby sa vaša reklama zobrazovala tomu správnemu publiku. 

Pokiaľ predávate tričká iba pre pánov, pridajte „dámske“ (tričká) ako negatívne kľúčové slovo. Hľadajte správne kľúčové slová a sústreďte sa na ich výber. Odporúča sa mať ich tak medzi 5 až 20.

Pri reklamách vo vyhľadávaní, no aj pri tých v obsahovej sieti, je správny text viac ako polovicou úspechu. Text, ktorým sa prezentujete, by mal byť pravdivý a lákavý pre používateľov, aby boli motivovaní na reklamu kliknúť a zrealizovať nejakú akciu. 

Pri tvorbe textu by ste si mali v prvom rade stanoviť cieľ, čo používateľovi a potenciálnemu zákazníkovi ponúkate. Pamätajte na to, že títo ľudia zväčša vyhľadávajú nejaké riešenie pre ich problém – napr. idú na turistiku a nemajú vhodné topánky, alebo sú hladní a hľadajú vhodnú reštauráciu. Ponúknite im váš produkt alebo službu ako riešenie na nejaký problém. Reklamy sú hlasom týchto produktov a služieb. 

V texte buďte struční a zreteľní, málo je pri reklame obvykle viac. Využívajte tzv. call-to-action (CTA) frázy, ktorými priamo vyzvete ľudí ku nejakej akcii – napr. „Nájdite viac podrobností kliknutím!“ Dbajte na gramatiku a správne používanie rôznych špeciálnych znakov a symbolov.

Vstupná stránka je odkaz, na ktorý je vaša reklama presmerovaná. Malo by sa jednať o stránku relevantnú pre reklamu a kľúčové slová, ktoré používate. To znamená, že by mala odkazovať priamo na produkt alebo službu, ktorú inzerujete. Ak v reklame píšete, že ponúkate tričko s 30% zľavou, na stránke by sa táto zľava mala ukázať. Alebo ak si majú ľudia priamo spraviť rezerváciu vo vašej reštaurácii, vstupná stránka by mala obsahovať formulár, v ktorom tak môžu spraviť. Ako píšeme ďalej, aj vstupná stránka je jedným z faktorov, ktoré sa zohľadňujú pri vyhodnocovaní skóre kvality vašej reklamy.


Ako funguje Google reklama


Priestor pre inzerovanie je ako vo Vyhľadávaní, tak v obsahovej sieti pochopiteľne obmedzený. Určovanie poradia reklám a ich následné zobrazovanie prebieha na základe aukcie a ponúk. Reklamu primárne cielite na určité kľúčové slová. Na tieto slová alebo frázy je „vypísaná“ aukcia.

Aukcia zahŕňa dve časti, resp. premenné, od ktorých závisí – maximálna cena, ktorú ste ochotní zaplatiť za kliknutie na reklamu (ďalej ako CPC – cost-per-click) a od skóre kvality. Google sa týmto krokom vymanil spod tradičných aukcií, aby ukázal, že záleží aj na forme a obsahu vytvorenej reklamy. Aj pri nižšej ponúknutej cene je možné, aby sa vaša reklama zobrazila medzi prvými, pokiaľ má vysoké skóre kvality. Cena sa napokon vypočítava tak, že ku podielu pozície inzerenta pred vami a skóre kvality vašej reklamy pripočítate 0,01

Skóre kvality závisí od viacerých prvkov. Každá reklama prejde pred zverejnením kontrolou. Pokiaľ je nedostatočná, nielenže jej skóre bude nízke, ale nemusí sa ani zobraziť. 

Prihliada sa napríklad na mieru prekliku (click-through rate, CTR), konzistenciu a zrozumiteľnosť textu, využívanie netradičných symbolov, gramatiku, počet kľúčových slov, alebo štruktúru a obsah vstupnej stránky, či jej relevanciu k vyhľadávaciemu dopytu. S vysokým skóre kvality môže ponúkať menšiu cenu za klik na to, aby ste sa zobrazili na popredných priečkach vo vyhľadávaní alebo na lákavých miestach v obsahovej sieti.


Dajte tomu čas


Samotné vytvorenie reklamy prostredníctvom Google AdWords je jednoduché. Nie každá vytvorená reklama však automaticky znamená efektívne vytvorenú reklamu. Reklama je dynamická a to, že sa ju podarilo zverejniť neznamená, že sa o ňu netreba naďalej starať. Výkon vašej reklamy môžete postupne sledovať a vylepšovať. 

Než ju však začnete vyhodnocovať, je potrebné nechať prejsť aspoň 2 až 3 mesiace, aby ste nazbierali dostatok údajov. Keď tieto údaje nazbierate, môžete vyhodnotiť, či vaša reklama potrebuje optimalizáciu alebo nie. Efektivita reklám sa dá zístiť napríklad vypočítaním návratnosti investícií (return on investment, ROI)

Pokiaľ na vašu reklamu klikajú prevažne ľudia z iných krajín, než kam svoje produkty alebo služby distribuujete, skontrolujte, či máte správne nastavené cielenie reklamy. Pokiaľ sa vaša reklama zobrazuje, no ľudia na ňu neklikajú, skúste zmeniť text, aby bol pútavejší. Experimentujte. Určite však nenechávajte reklamy bežať bez zmeny, pokiaľ nie sú dostatočne výkonné, aby ste zbytočne neprerobili peniaze. 


Inzerujte efektívne s týmito postupmi


Vytváranie reklám a ponúk je bezpochyby zložitý proces, pokiaľ to chcete robiť dobre a efektívne. V minulosti stačilo mať správne nastavené PPC, no dnes je situácia o niečo zložitejšia a vyžaduje prepracovanejšie stratégie. Existuje množstvo osvedčených praktík, ktoré sa oplatí využiť, pokiaľ chcete aby vaše reklamy boli čo najvýkonnejšie. 


1. Automatizujte
Automatizácia je v dnešnej dobe nevyhnutná. Na konferencii Google Marketing Live 2019, ktorá sa konala v máji v San Franciscu, bola automatizácia opätovne zdôrazňovaná. Trh je tak dynamický, že je náročné sa mu prispôsobiť manuálnou tvorbou a optimalizáciou reklám. Agentúry a inzerenti, ktorí v najbližšom období nebudú automatizovať svoju prácu, môžu v nasledujúcich rokoch zaniknúť.


2. Tvorte produktovo cielené kampane
Inzerujte produkty, ktoré predávate vo svojom e‑shope. Vďaka aplikácii BlueWinston.com je možné celý tento proces automatizovať a vytvárať tak reklamy pre stovky, tisíce alebo desaťtisíce produktov v priebehu pár minút. V kombinácii s reklamami vo Vyhľadávaní a skupinovými reklamami tak obsiahnete všetky vyhľadávacie dopyty na produkty, ktoré predávate. Získate tak lepšiu výkonnosť vašich reklám a vyššie konverzie bez nadbytočnej manuálnej práce.


3. Inzerujte produkty, ktoré sa vám oplatia
Pri tvorbe produktovo cielených kampaní sa sústreďte na tie produkty, ktoré prinášajú vyššie marže a sú dostatočne konkurencieschopné. Aplikácia BlueWinston.com vám pomôže odfiltrovať takéto produkty a zároveň aj tie, ktoré momentálne nie sú na sklade. Nemusíte tak strácať peniaze na inzerciu produktov, ktoré sa neoplatia alebo nie sú dostupné.


4. Využívajte remarketing
Napokon, využívajte remarketing. Je to stratégia, vďaka ktorej môžete cieliť na potenciálnych zákazníkov, ktorí už navštívili vašu stránku, no nedokončili nákup. Podľa našich skúseností a kampaní, ktoré spravujeme pre našich klientov je viac ako polovica konverzií (nákupov) realizovaná vďaka remarketingu

Súvisí to taktiež s dynamikou trhu a veľkým počtom dostupných možností, kvôli čomu si chcú ľudia najprv spraviť prieskum trhu. Tým, že im pripomenieme náš e‑shop vďaka remarketingu, môžeme docieliť, že nákup vykonajú napokon u nás.

Remarketing je funkcia, ktorú viete nastaviť pohodlne v službe Google Ads a je dostupná pre platformy Vyhľadávanie Google, Obsahová sieť Google, YouTube alebo Gmail.

Samozrejme, toto je len niekoľko stratégií, ktoré sa odporúčajú využívať pri tvorbe a spravovaní Google reklám. Odporúčame ich využiť hneď v začiatkoch vášho inzerovania, keďže vám uľahčia prácu a skrátia čas dedikovaný základnej práci s Google Ads, ktorý môžete následne venovať skúmaniu ďalších stratégií a optimalizácii reklám, aby boli ešte efektívnejšie.


O Autorovi: Štefan Chochláč – Projektový manažér a spoluzakladateľ BlueWinston.com

Popri programovaní bol projektovým manažérom jedného z najväčších e‑shopov s parfumami a hodinkami na Slovensku. Vďaka rokom programovania, získavania skúseností a PPC marketingu pre segment e‑commerce, stál pri zrode a stále je prevádzkovým riaditeľom svetovo jedinečného nástroja pre tvorbu, optimalizáciu a retargeting produktových reklám vo Vyhľadávaní Google – https://www.BlueWinston.com


BlueWinston.com je automatizovaný nástroj na tvorbu produktových preklám pre Vyhľadávanie Google. Predstavuje alternatívu, ale zároveň aj tzv. must be doplnok ku klasickým Reklamám v Nákupoch Google. Jedinečná technológia, inovatívny prístup k tvorbe kľúčových slov a reklám pre každý jeden produkt, skupiny produktov a ich kategórie v e‑shope robí z tohto nástroja jednotku na svetovom trhu. BlueWinston.com dnes používajú stovky klientov vo viac ako 50 krajinách sveta. Vďaka aplikácii je možné nielen automatizovať tvorbu reklám na produkty, ale takisto automatizovať ich optimalizáciu a manažment na vaše produkty vďaka súboru automatických pravidiel a skriptov na ponuky, ktoré sa aplikujú v neuveriteľne krátkom čase – každých 6 hodín.

Prečítajte si skúsenosti klientov s aplikáciou BlueWinston.com.

 

Autor článku
Hosťovský článok

Chceli by ste pre nás písať? Náš blog má každý mesiac 20000+ zobrazení. V prípade záujmu nám napíšte na marketing@webglobe.sk.

Zdieľajte článok

Výbava pre váš online svet

Prečo mať veci na rôznych miestach, keď ich môžete mať na jedinom?