16. 7. 2022
Tipy a triky

Aký programovací jazyk si vybrať? + Prehľad najpoužívanejších jazykov

Programovacie jazyky nám umožňujú zadávať inštrukcie počítaču spôsobom, ktorému počítač rozumie. V dnešnej dobe ich už existuje veľmi veľa, a preto môže byť ťažšie sa v nich orientovať. Ak chcete začať programovať, ale neviete aký programovací jazyk si zvoliť, čítajte ďalej.

Webglobe

Prevzaté z webu WY.sk


Kritéria na voľbu programovacieho jazyka

Nedá sa povedať, že by jeden programovací jazyk bol vyslovene lepší ako druhý, každý jeden má svoje výhody a nevýhody a je na programátorovi, ktorý mu vyhovuje v jeho praci viac. Rozhodnutie, ktorý jazyk sa naučiť, bude závisieť hlavne od:

 • zložitosti/jednoduchosti – niektoré programovacie jazyky sú natoľko zložité a komplexné, že bez znalostí jednoduchších jazykov sa nezaobídete. Nie všetky sú vhodné pre úplných začiatočníkov.
 • popularity v programovacom svete – čím je programovací jazyk obľúbenejší, tým ľahšie nájdete online návody, knižnice a iné dostupné pomôcky na internete.
 • dopytu na trhu práce – pozrite si ponuky práce na pracovných portáloch (napr.: Profesia v sekcii IT). Ak chcete pracovať ako programátor, lepšie urobíte, ak sa naučíte programovať v jazyku, po ktorom je z dlhodobého hľadiska dopyt.
 • toho, čo chcete programovať – niektoré jazyky sú vhodnejšie na programovanie webstránok, iné na tvorbu softvéru a ďalšie napríklad na tvorbu aplikácií.
   

Nižšie sme pre vás prichystali prehľad najpoužívanejších programovacích jazykov v roku 2022.

Java

Java od spoločnosti Oracle Corporation, je druhým najobľúbenejším jazykom vo veľkých organizáciách. Je to univerzálny, objektovo orientovaný a najstabilnejší programovací jazyk. Verejnosti bol predstavený v roku 1995. Pôvodný názov tohto programovacieho jazyka bol Oak a bol vytvorený na to, aby pridal nové možnosti do programovacieho jazyka C++.

Vlastnosti:
 • nezávislosť od platforiem (umožňuje vývojárom pracovať v podstate „kdekoľvek“)
 • prenosnosť aplikácie – schopnosť aplikácie byť prenosne nainštalovaná, prístupná a spravovaná na viacerých platformách s okamžitým prístupom z internetu, pracovnej plochy a siete
 • rozsiahla sieťová knižnica (vyvinutá v roku 1990 v Sun Microsystems)
 • využiteľnosť pre vývoj videohier, ale aj mobilných aplikácií Androidu (aj operačný systém Android je založený na jazyku Java)
   

Aplikácie a programy postavené na Jave našli široké uplatnenie takmer vo všetkých oblastiach bežného života, či už ide o oblasť komunikácie, vzdelávania, financií, medicíny, gastra, obchodu alebo verejných služieb. Medzi najznámejšie patria Adobe Creative Suite, Minecraft a OpenOffice a iné. 

Medzi najznámejších používateľov Javy patria firmy ako Amazon, Google, Twitter alebo tiež YouTube.

JavaScript

Ide o ľahký, objektovo orientovaný jazyk pre interaktívne efekty v prehliadačoch. JavaScript bol vyvinutý v spoločnosti Netscape a pôvodne známy ako LiveScript. Pomenovanie JavaScript dostal v roku 1995. Napriek svojmu názvu nie je spojený s jazykom Java. Využíva sa na vytváranie hier a webových stránok.

Vlastnosti:
 • univerzálne využitie programovacieho jazyka
 • základné funkcie sa ľahko učia
 • viacnásobné rámce
 • Jquery: komplexná Javascript knižnica
 • spolu s jazykom HTML a CSS tvoria piliere webového dizajnu
 • používaný na manipuláciu s rôznymi prvkami stránky, ktoré sa tak stávajú dynamickejšími

Používa sa v oblasti informačných technológií, inžinierstva, dizajnu, marketingu, financií a zdravotníctva.

Hlavné organizácie používajúce jazyk JavaScript: WordPress, Soundcloud, Khan Academy, Linkedin, Groupon, Yahoo, Facebook, Google, Amazon, Wikipedia a iné.

Ruby

Ruby je univerzálny programovací jazyk používaný na vývoj webových aplikácií, ktorý bol vyvinutý v Japonsku v polovici 90. rokov. Využíva sa na vývoj webových serverov, simulácie, 3D modelovanie a správu informácií. Čo sa týka jeho jednoduchosti a čitateľnosti, je podobný programovaciemu jazyku Python.

Vlastnosti:
 • jednoduchý a dynamický skriptovací jazyk
 • jazyk je mimoriadne elegantný a flexibilný
 • jeden z najžiadanejších jazykov na trhu práce
 • skvelý východiskový bod pre začiatočníkov
 • silná online komunita ochotná pomôcť začínajúcim programátorom
   

Používa sa v oblasti technológií, inžinierstva, profesionálnych služieb, dizajnu, vedy a kontroly kvality.

Medzi používateľov tohto jazyka patria: Google (SketchUp), Motorola, Basecamp, Amazon, Twitter a Groupon, Airbnb. NASA používa Ruby na vykonávanie simulácií.

PHP

PHP je skratka pre Hypertext Preprocessor a ide o populárny skriptovací jazyk. Verejnosti bol predstavený v roku 1995. Používa sa ako univerzálny programovací jazyk, ktorým možno vytvoriť dynamické webstránky, ktoré efektívne pracujú s databázami. Viete ním vyvíjať webové aplikácie aj skriptovanie na strane servera.

Vlastnosti:
 • open-source aplikácia
 • ľahký na naučenie (rovnako jednoduché ako vloženie príkazov do kódu HTML)
 • môže byť použitý na všetkých hlavných operačných systémoch a webových serveroch
 • poskytuje moduly a knižnice, ktoré zaisťujú dynamický vývoj softvéru
 • obsahuje funkcie, ktoré z neho robia efektívnejší jazyk na vývoj webu bez nutnosti písania dlhšieho a kompozitného kódu
   

Použitie PHP jazyka: priemyselné odvetvia, informačné technológie, inžinierstvo, dizajn, zdravotníctvo, manažment a financie.

Používateľmi PHP programovacieho jazyka sú: Wikipedia, Yahoo, Facebook, Drupal, ale aj WordPress, ktorý poháňa tretinu webstránok na svete.

Python

Programovací jazyk Python bol vyvinutý v 80. rokoch v CWI v Holandsku a prvýkrát sprístupnený verejnosti v roku 1991. Ide o najžiadanejší programovací jazyk na trhu práce, ktorý je zároveň najnáročnejší na naučenie. Je postavený na flexibilnej, ale robustnej sémantike. Dá sa použiť na tvorbu webstránok, na vedecké a numerické výpočty. Je populárny v oblasti dátovej vedy a strojového učenia, a je tiež vhodný na tvorbu desktopových GUI aplikácii. Svoje uplatnenie nachádza aj u profesionálov, ktorí sa venujú bezpečnosti a etickému hackovaniu.

Vlastnosti:
 • poskytuje ľahko pochopiteľnú syntax
 • má jednoduchú integráciu s webovými službami
 • poskytuje ľahké čítanie kódu
 • jednoduché vzdelávanie v jeho písaní
 • štandardná knižnica (dostupná v zdrojovom a v binárnom jazyku na hlavných platformách)
 • na oficiálnej stránke poskytuje návody pre začiatočníkov

Používa sa v oblasti informačných technológií, inžinierstva, profesionálnych služieb a dizajnu.

Hlavné organizácie, ktoré jazyk Python využívajú: Google, Pinterest, Instagram, YouTube, DropBox, NASA, ESRI.

Príklady videohier vytvorených pomocou jazyka Python: World of Tanks, Civilization IV, Sims 4, Vega Strike a Toontown.

SQL

SQL znamená Structured Query Language je štandardným jazykom pre prístup k relačným databázam. Pôvodne nazývaný Sequel a vyvinutý v IBM v roku 1970. Nejde však o plnohodnotný programovací jazyk, pretože sa v ňom nenachádzajú konštrukcie (príkazy cyklov a pod.), ktoré by mal obsahovať každý základný programovací jazyk.

S jeho pomocou vie používateľ definovať dáta, vypĺňať nimi stĺpce a tabuľky, definovať vzťahy a organizáciu medzi jednotlivými položkami.

Vlastnosti:
 • široké možnosti správy dátových štruktúr
 • umožňuje rýchlejšie načítanie veľkého počtu databázových záznamov
 • zabezpečené fungovanie jazyka
 • zachovanie integrity databáz
 • adaptabilný pre akékoľvek prostredie
 • jednoduchá syntax
 • voľný a ľahko dostupný
   

Používa sa v rôznych odvetviach: informačné technológie, inžinierstvo, dizajn, manažment, profesionálne servery, obchod a financie.

Niekoľko príkladov relačných systémov na správu databáz, ktoré používajú SQL: MySQL (Oracle), Sybase, Microsoft SQL Server.

C Jazyk

Jazyk C je štruktúrne orientovaný programovací jazyk. Bol vytvorený v roku 1972 v spoločnosti Bell Labs. Je základom pre mnohé programovacie jazyky, ako napríklad C ++, Java C #, JavaScript a Pearl.

C Jazyk sa používa na vývoj systémových aplikácií v rámci operačných systémov Windows, UNIX a Linux. Využívaný je v priemyselnej automatizácií, počítačovej grafike, umelej inteligencii, spracovaní obrazu a programovaní hier.

Vlastnosti:
 • jednoduché osvojenie si základov jazyka (existuje len 32 kľúčových slov na zvládnutie)
 • umožňuje ľahko napísať program
 • ide o základný jazyk pre začiatočníkov
 • zahŕňa: kompilátory, sieťové ovládače, textové procesory, databázové systémy
 • ponúka možnosť použiť tlmočníka
   

Profesie a odvetvia využívajúce jazyk C: vývojári softvéru, počítačoví inžinieri, analytici podnikov a systémov, správcovia IT a webového obsahu.

Používa sa v oblasti informačných technológií, inžinierstva, manažmentu, zdravotníctva a profesionálnych služieb.

Hlavné organizácie, ktoré používajú jazyk C: Microsoft, Apple, Oracle, Cisco, Raytheon.

C #

Jazyk C # bol vyvinutý v roku 2000 v rámci spoločnosti Microsoft. Je založený na jazykoch C, C ++ a Java. Je používaný na vývoj hier a v minulosti aj na vývoj Windows aplikácií pre mobilné telefóny.

Vlastnosti:
 • podobné vlastnosti ako jazyk Java
 • ideálny pre začiatočníkov
 • deklaratívne, funkčné objektovo orientované komponenty
   

Firmy vuyžívajúce programovací jazyk C #: Microsoft Intel, Hewlett Packard, Infosys, Netflix, Capital One.

Používa sa v informačných technológiách, inžinierstve, dizajne, profesionálnych službách, riadení a kontrole kvality

C++

C++ je univerzálny, objektovo orientovaný programovací jazyk vytvorený Bjarnom Stroustripom v roku 1983 ako rozšírenie jazyka C. Využíva sa na vytváranie počítačových programov, hier, kancelárskych aplikácií, grafických a video editorov a pod.

Vlastnosti:
 • rýchle spracovanie informácie
 • kompilačný mechanizmus
 • robustná štandardná knižnica (STL)
 • veľké množstvo online podpory pre používateľov
 • skvelý východiskový bod pre začiatočníkov
   

Používa sa v informačných technológiách, inžinierstve, profesionálnych službách, dizajne, kontrole kvality a riadení

Využíva sa vo firmách ako Google, Mozilla, Firefox, Winamp, Adobe Software, Amazon, Lockheed Martin

Objective-C

Objective-C je jednoduchý, univerzálny a objektovo orientovaný jazyk vyvinutý spoločnosťou Apple v roku 1983 s cieľom riešiť nedostatky objektovej orientácie v jazyku C. Jeho základy pochádzajú z jazykov C, C++ a Smalltalk. Používa sa predovšetkým na vytváranie aplikácií pre iOS a OS X.

Vlastnosti:
 • zvýšená flexibilita pri dynamickom písaní
 • skvelý prvý jazyk pre začínajúcich programátorov

Používa sa v oblasti informačných technológií, inžinierstva, manažmentu, zdravotníctva a dizajnu.

Spoločnosti, ktoré využívajú jazyk Objective-C: Apple, Twitter, Facebook, Wells Fargo, Mint a tiež CyberCoders.

Swift

Programovací jazyk Swift bol vyvinutý spoločnosťou Apple v roku 2014. Ide o najobľúbenejší jazyk mobilných platforiem. Pôvodne mal byť náhradou jazykov C. Jazyk Swift je najlepšou voľbou pre vývoj natívnej aplikácie pre iOS alebo MAC OS.

Vlastnosti:
 • obsahuje čistú syntax písania
 • bol vyvinutý pre použitie v aplikáciách Linux a Mac
 • najlepšia voľba pre používateľov, ktorí sa chcú priblížiť komunite Apple
 • priateľský jazyk pre začiatočníkov
 • absencia správ pamäte
 • rýchlosť, redukcia dĺžky kódu
 • je ovplyvnený jazykom Python a jazykom Ruby, avšak rýchlejší a bezpečnejší ako tieto dva jazyky
   

Nájdete ho v mnohých aplikáciách iOS a používa ho tiež Mozilla Firefox, SoundCloud a Flappy Bird.

GoLang

Programovací jazyk Go bol vyvinutý v roku 2007 spoločnosťou Google, najmä pre potreby ich vyhľadávača. Používa sa pre software serverov a pre desktopové aplikácie.

Vlastnosti:
 • rýchlejšia a ľahšia použiteľnosť (oproti jazykom Java a C)
 • syntax jazyka je odvodená z jazyka C
 • poskytuje používateľom knižnice
 • spoľahlivosť a integrita pre používateľov
   

Jazyk Go používajú organizácie ako BBC, Facebook, Adobe. Ďalšími používateľmi jazyka Go sú startupy v Silicon Valley a indické spoločnosti ako Jabong či Razorpay.

HTML

Jazyk HTML (hypertext markup language) je štandardným značkovacím jazykom používaným na vytváranie webových stránok a programovanie e‑mailov. Vytvoril ho fyzik Tim Berners-Lee v roku 1990, aby umožnil vedcom zdieľať dokumenty online. Zabezpečíte ním správne formátovanie textu a obrázkov (pomocou značiek, tzv. tagov), aby ich mohli prehliadače internetu zobrazovať spôsobmi, na ktoré boli určené.

Vlastnosti:
 • jednoduché použitie
 • jednoduché základy jazyka HTML
 • nepotrebujete zložité programy na tvorbu html súborov, stačí vám Poznámkový blok alebo Notepad++
 • k dispozícii je viacero verzií (najnovšia HTML5)
   

Má uplatnenie v informačných technológiách, inžinierstve, dizajne, profesionálnych službách, manažmente, marketingu, službách zákazníkom a predaji

Hlavné organizácie používajúce jazyk HTML: Apple, CyberCoders, Apex Systems, CareerBuilder

Upozornenie: HTML nie je programovací jazyk v pravom zmysle slova, keďže jeho úlohou je iba zobrazenie obsahu webových stránok. Každý programátor by ho však mal poznať.

Slovo na záver

Veríme, že náš článok vám pomohol zorientovať sa v množstve programovacích jazykov. Je už len na vašom zvážení, ktorý z týchto programov vyskúšate ako prvý pri programovaní webstránky alebo aplikácie.

Autor článku
Webglobe


Či už cielite špecifických zákazníkov alebo celý svet, vybavíme Vás účinným arzenálom.

Zdieľajte článok