Ako je zabezpečené vlastníctvo mojej domény

Každý vlastník domény má právo sa pýtať, akým spôsobom je zabezpečená jeho doména proti neoprávnenej manipulácii poprípade krádeži doménovými špekulantami. Systém je pri každej doméne iný a v tomto článku vám ich predstavime.


==.SK ==

Správcom domény. SK je spoločnosť
SK-NIC, a.s.
Borská 6, Bratislava, 84104, Slovakia
IČO: 35698446
Výpis z obchdného registra: SK-NIC, a.s. – http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=20320&SID=2&P=0
web: https://www.sk-nic.sk

Pravidlá pre koncovku.sk su definované tak, že žiaden podstatný krok nie je možné robiť elektronicky, všetky kroky sa robia papierovými dokumentami a zmenu vlastníka je nutné overovať u notára. Tým pádom nie je možné zmeniť vlastnika bez toho aby sa o tom pôvodný majiteľ nedozvedel. Isté riziko však môže nastať ak vlastník nemá v databáze aktuálny mailový kontakt. Všetky upozornenia od danej spoločnosti chodia totiž mailom na adresu uvedenú v databáze SK-NIC.

Podľa pravidiel = https://www.sk-nic.sk/documents/pdf/pravidla.10. 9. 2010. pdf je totiž každý povinný oznamovať zmeny SK-NICu (bod 10.1 pravidiel), ale veľakrát sa stane, že to zabudne a v prípade neaktuálneho mailu sa môže stať, že o doménu príde.

Modelova situácia: Zákazník si spravil zmluvu a uviedol tam mail adresu na freemail službu. Zaregistroval si dve domény, jednu začal použivať hneď a druhú si odlozil na projekt, ktorý má záujem spustiť o dva roky. Keď už mal funkčnú doménu, prestal používať freemail a ten zanikol. O rok mal predĺžiť uloženú doménu, prišli mu aj výzvy ale na neplatný mail. Doména sa deaktivovala a nakoniec zrušila. Doménu si potom mohol zaregistrovať ktokoľvek iný. Preto je na zákazníkoch aby si udržovali všetky údaje v systémoch WY a SK-NIC, a.s. aktuálne aj keď je to v prípade SK-NIC, a.s., veľmi administratívne náročné.


==.CZ ==

Správcom domény. CZ je spoločnosť
CZ. NIC, zájmové sdružení právnických osob
Americká 23, Praha, 120 00, Czech republic
IČO: 67985726
Výpis z obchdného registra: CZ. NIC http://wwwinfo.mfcr.cz/cgi-bin/ares/darv_rzp.cgi?ico=67985726&jazyk=cz&xml=1&rozsah=0
web: http://www.nic.cz

Pri doméne.cz sa veľa úkonov robí potvrdením z administratívneho mailu, aj zmena vlastníka sa vmôže potvrdiť z mailu. Je veľmi dôležité pri doméne.cz mať správny funkčný administratívny mail, lebo potencionálny útočník by mohol zmeniť registrátora poprípade záznamy kde doména beží, čim by mohol napáchat veľkú škodu. Pokiaľ zistíte, že Váš mail v systéme CZ. NIC je neaktuálny, kontaktujte nás ako postupovať v aktualizácii mailu. Riziko pri doméne.cz je v tom, že je možné aktualizovať všetky údaje, takže potencionálny útočník Vaše údaje jednoducho zmení na svoje, uloží a potvrdí z mailu. Aké údaje máte uvedené v CZ. NIC keď vlastníte doménu.cz si viete pozrieť na tejto stránke: https://www.nic.cz/whois


==.EU ==

Správcom domény. EU je spoločnosť
EURid vzw
Park Station Woluwelaan 150, Diegem, 1831 Belgium
web: http://www.eurid.eu

Pri doménach.eu sa všetky zmeny robia čisto elektronicky. Pri tejto doméne je mimoriadne dôležitý mailový kontakt, lebo z neho sa potvrdzujú všetky zmeny vrátane vlastníckeho práva.


Popis možného problému:
Zákazník pri registrácii používa freemail službu, ktorú prestane používať keď mu začne doména fungovať. Potom sa môže stať, že freemail mu zruší účet z dôvodu že sa dlho neprihlásil. Špekulant si skúsi založiť účet a to sa mu podarí. Potom už len spustí zmenu vlastníka a sám si ju potvrdí. Pri doméne.eu je potrebné mať vždy aktuálnu mail adresu v systéme EURid.

Pokiaľ vlastník potrebuje zmeniť držiteľa domény alebo jej prevádzkovateľa a doménu sme registrovali my, prosím kontaktujte nás dohodneme podrobnosti zmeny.


==.COM a.NET ==

Správcom domén. COM a.NET je spoločnosť
VeriSign, Inc.
Mountain View, California, USA
web: http://www.verisign.com

Pri doménach.com.net sa všetky zmeny robia čisto elektronicky. Váš registrátor má prístup do systému a ak potrebuje niečo zmeniť prihlási sa, vykoná zmeny a uloží nastavenie. Aby sme ochránili vlastnícke práva našich klientov použivame dvojnásobnú ochranu.

# Domény.com a.net majú možnost zámku. To znamená, že doménam sa nastaví stav REGISTRAR-LOCK a každá žiadosť o zmenu vlastníka je tým pádom automaticky zamietnutá. Toto nastavenie používa už takmer každý kto pozná problematiku ochrany domén.
# Ako administratívny mail sa nastavuje mail do našej spoločnosti aby sa predišlo tomu, že v čase keď doména nie je zamknutá ( zmena DNS, predlžovanie platnosti, zmena vlastníka) niekto nespustil transfer.

Pokiaľ vlastník potrebuje zmeniť držiteľa domény alebo jej prevádzkovateľa a doménu sme registrovali my, prosím kontaktujte nás dohodneme podrobnosti zmeny.


==.ORG ==

Správcom domény. ORG je spoločnosť
Public Interest Registry
1775 Wiehle Avenue, Suite 102A Reston, VA 20190
web: http://www.pir.org

Pri doménach.org sa všetky zmeny robia čisto elektronicky. Váš registrátor má prístup do systému a ak potrebuje niečo zmeniť prihlási sa, vykoná zmeny a uloží nastavenie. Aby sme ochránili vlastnícke práva našich klientov použivame dvojnásobnú ochranu.

# Domény.org majú možnost zámku. To znamená že doménam sa nastaví stav REGISTRAR-LOCK a každá žiadosť o zmenu vlastníka je tým pádom automaticky zamietnutá. Toto nastavenie používa už takmer každý, kto pozná problematiku ochrany domén.
# Ako administratívny mail sa nastavuje mail do našej spoločnosti aby sa predišlo tomu, že v čase keď doména nie je zamknutá ( zmena DNS, predlžovanie platnosti, zmena vlastníka) niekto nespustil transfer.

Pokiaľ vlastník potrebuje zmeniť držiteľa domény alebo jej prevádzkovateľa a doménu sme registrovali my, prosím kontaktujte nás dohodneme podrobnosti zmeny.


==.INFO ==

Správcom domény. INFO je spoločnosť
Afilias Limited
Office 110 52 Broomhill Road Tallaght Dublin 24 Ireland
web: http://www.afilias.info

Pri doménach.info sa všetky zmeny robia čisto elektronicky. Váš registrátor má prístup do systému a ak potrebuje niečo zmeniť prihlási sa, vykoná zmeny a uloží nastavenie. Aby sme ochránili vlastnícke práva našich klientov použivame trojnásobnú ochranu.

# Domény.info majú možnost zámku. To znamená že doménam sa nastaví stav REGISTRAR-LOCK a každá žiadosť o zmenu vlastníka je tým pádom automaticky zamietnutá. Toto nastavenie používa už takmer každý, kto pozná problematiku ochrany domén.
# Ako administratívny mail sa nastavuje mail do našej spoločnosti aby sa predišlo tomu že v čase keď doména nie je zamknutá ( zmena DNS, predlžovanie platnosti, zmena vlastníka) niekto nespustil transfer.
# Pri doméne.info je ďaľším ochranným prvkom Authorization Code. Tento kód si vie zistiť správca a bez tohoto kódu nie je možné spustiť transfer ani zmeniť vlastnícky vzťah.

Pokiaľ vlastník potrebuje zmeniť držiteľa domény alebo jej prevádzkovateľa a doménu sme registrovali my, prosím kontaktujte nás dohodneme podrobnosti zmeny.

Zdieľajte článok

Vstúpte do sveta domén

Každý správny web potrebuje doménu a kvalitný webhosting. Buďte online s nami.