.BG Bulharsko

Pravidlá tvorby doménového mena

Počet znakov: 3–63
Registračné obdobie: 1–10 rokov


Registrace domény

Majiteľom domény môže byť iba fyzická a právnická osoba z Bulharska a Európskej únie. Po zadaní objednávky do registra vám zašleme formulár, ktorý musí podpísať majiteľ domény. Podpísaný formulár potom do 25 dní od vygenerovania zašlite na túto adresu:

Gransy s.r.o., Pod Vilami 747/10, 140 00, Praha – Nusle

Potvrdenie dokumentov:

Fyzická osoba = Úradne overený podpis, k formuláru pripojte kópiu OP alebo Pasu
Právnická osoba = Klasický podpis, pečiatka firmy, výpis z OR či príslušnej inštitúcie. Pokiaľ nie je firemná pečiatka, je vyžadovaný úradne overený podpis.


Zmena registrátora

  • transfer je zpoplatněn dle ceníku
  • autorizace probíhá na základě formuláře, který obdržíte po úhradě platby
  • vygenerovaný formulář bude potřeba zaslat pozemní poštou na tuto adresu:

Gransy s.r.o., Pod Vilami 747/10, 140 00, Praha – Nusle


Zmena vlastníka

  • zmena je spoplatnená podľa cenníka
  • autorizácia prebieha na základe formulára, inštrukcie obdržíte po úhrade poplatku
  • zmenu je možné začať online z vašej administrácie


Zdieľajte článok

Vstúpte do sveta domén

Každý správny web potrebuje doménu a kvalitný webhosting. Buďte online s nami.