.CZ – Česko

Krajina: Česko

Hlavné mesto: Praha

Centrálny register: NIC. CZ

Pravidlá: https://www.nic.at/en/terms

Doména .cz je národná internetová doména Česka.

Registrácia1 rok
Predĺženie1 rok
Najskorší dátum obnovenia registrácie60 dní po uplynutí platnosti

Pravidlá vytvárania doménového mena

 • Názov domény môže obsahovať minimálne 3 a maximálne 63 znakov
 • názov domény môže obsahovať znaky "a-z" a číslice "0–9.“
 • Názov domény nesmie začínať ani končiť znakom "-" (spojovníkom)
 • názov domény nesmie obsahovať dva po sebe nasledujúce znaky "-

Registrácia domény

 • nie je možné registrovať už existujúce doménové meno, každá doména je jedinečná
 • doménové meno môže registrovať každý žiadateľ
 • doménové meno sa registruje vždy na celé násobky roka počnúc dňom registrácie doménového mena, najviac však na 10 rokov
 • registrácia názvu domény sa uskutoční až po uhradení žiadosti o platbu a prijatí finančných prostriedkov na účet spoločnosti Webglobe, s.r.o.
 • registrácia doménového mena bude vykonaná do ť hodín

Obnovenie domény

 • predĺženie doménového mena je potrebné vykonávať s dostatočným predstihom
 • najneskorším termínom pre predĺženie doménového mena je však 60 dní po expirácii
  predĺženie platnosti doménového mena prebieha až po uhradení výzvy na platbu a prijatie finančných prostriedkov na účet Webglobe, s.r.o.
 • doménové meno sa predlžuje vždy na celé násobky roka počnúc dňom registrácie doménového mena, najviac však na 10 rokov
 • Doména je po expirácii ešte 60 dní v ochrannej lehote. Prvých 30 dní stále funguje. Potom dôjde k jej znefunkčneniu.

Zmena registrátora

 • autorizácia zmeny registrátora domény prebieha na základe vloženia AUTH-ID (autorizačný reťazec), ktoré Vám poskytne súčasný registrátor domény alebo je možné požiadať cez tento formulár.
 • pri zmene registrátora domény sa dátum expirácie nemení
 • zmena registrátora domény je zadarmo
 • zmenu zahájite z hlavnej stránky https://www.webglobe.sk/domeny/prevod prípadne priamo zo zákazníckeho účtu pomocou voľby Preveďte si doménu k nám https://admin.webglobe.sk/cart/new-domain

Zmena DNS

Zmena majiteľa

Expirujúce domény

 • ak doménu už nebudete predlžovať, vypnite pri doméne pod účtom platiteľa v sekcii Autofakturácia
 • 60. dňom vaše právo zaniká a vy o svoju doménu prichádzate, následne bude doména pridaná do zoznamu expirovaných domén k aukcii 

  Rôzne

 • kompletné údaje pri kontakte domény (vrátane neverejných) si môžete nechať zaslať na email majiteľa pomocou tohto formulára. Pokiaľ naznáte "Identifikátor kontaktu" nájdete ho priamo v whois, v detaile vašej domény https://www.nic.cz/whois/

Zdieľajte článok

Vstúpte do sveta domén

Každý správny web potrebuje doménu a kvalitný webhosting. Buďte online s nami.