.DE – Nemecko

Krajina: Nemecko

Hlavné mesto: Berlín

Nemecko (oficiálny názov Spolková republika Nemecko, skratka SRN) je stredoeurópsky štát. Na severe susedí s Dánskom, obmýva ho Severné more a Baltské more, na východe susedí s Poľskom, na juhu s Rakúskom a Švajčiarskom a na západe s Francúzskom, Luxemburskom, Belgickom a Holandskom. Česko je susedom dvoch spolkových krajín v Nemecku (Bavorsko a Sasko) a má hranice s ním na všetky štyri svetové strany.

Centrálny register: DENIC

Pravidlá: https://www.denic.de/en/domains/de-domains/domain-terms-and-conditions/

Doména .de je národnou internetovou doménou Nemecka.

Registrácia1 rok
Prodĺženie1 rok
Najneskorší deň predĺženia domény3 dni pred dátumom exspirácie

Pravidlá tvorby doménového mena

 • doménové meno môže obsahovať minimálne 3 a maximálne 63 znakov
 • doménové meno môže obsahovať znaky 'a-z' a čísla '0–9′
 • doménové meno nesmie začínať alebo končiť znakom '-' (pomlčka)
 • doménové meno nesmie obsahovať dva znaky '-' za sebou

Registrácia domény

 • nie je možné registrovať už existujúce doménové meno, každá doména je jedinečná
 • doménové meno môže registrovať každý žiadateľ
 • doménové meno je možné registrovať iba na 1 rok
 • registrácia doménového mena prebieha až po uhradení výzvy na platbu a prijatie finančných prostriedkov na účet Webglobe, s.r.o.
 • registrácia doménového mena bude vykonaná do 24 hodín

Upozornenie (nutné nastavenie DNS)

 • pre registráciu .DE domény je nevyhnutné, aby v momente odoslania registračného formulára boli korektne nastavené DNS servery, na ktorých bude zvolená. DE doména prevádzkovaná. Inak bude registračný proces správcom nemeckej národnej domény DENIC dočasne pozastavený do doby než budú použité DNS servery viesť záznam o doméne. Ak nie je konfigurácia DNS servera vykonaná do 14 dní, je registrácia správcom nemeckej národnej domény DENIC úplne zrušená bez nároku na vrátenie finančných prostriedkov.
 • V prípade, že pri registrácii použijete DNS servery Webglobe, s.r.o., budú všetky DNS záznamy nastavené a nakonfigurované automaticky systémom a registrácia tak nemôže byť nijako pozdržaná.
 • Otestovanie správneho nastavenia (konfiguráciu) DNS môžete vykonať na adrese https://www.denic.de/en/service/tools/nast/

Predĺženie domény

 • predĺženie doménového mena je potrebné vykonávať s dostatočným predstihom pred ukončením doby platnosti (expirácia domény)
 • najneskorším termínom pre predĺženie doménového mena je 3 dni pred dátumom expirácie
 • predĺženie platnosti doménového mena prebieha až po uhradení výzvy na platbu a prijatie finančných prostriedkov na účet Webglobe, s.r.o.
 • doménové meno je možné predĺžiť iba na 1 rok
 • k predĺženiu domény v registri dôjde v deň expirácie

Zmena registrátora

 • zmena je účtovaná podľa aktuálneho cenníka, doména sa po úspešnom transfere predĺži o 1 rok. Upozorňujeme, že po úspešnom transfere domény sa predchádzajúce predplatené obdobie stráca
 • na prevod potrebujete auth-id, ktoré získate od existujúceho registrátora

Auth-id

 • povolené znaky pre auth-id sú:
A, B, C, D, E‚ F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z
a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, m, n, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
+, -, /, *
 • nepovolené znaky
I, l, O, o, 0 (nula) a 1

Zmena DNS


Upozornění (nutné nastavení DNS)

 • Pro změnu DNS. DE domény je nezbytné, aby byly korektně nastavené DNS servery, na kterých bude zvolená. DE doména provozována. 
 • Otestování správného nastavení (konfiguraci) DNS můžete provést na adrese https://www.denic.de/en/service/tools/nast/

Núdzové obnovenie domény

 • po expirácii je možné doménu predĺžiť núdzovo za zvýšený poplatok a to maximálne 28 dní po dátume expirácie.

Rôzne

 • kompletné údaje o majiteľovi domény centrálny register zasiela na email majiteľa pomocou tohto formulára https://www.denic.de/webwhois/. Platnosť zaslaného linku je 12 hodín

Zdieľajte článok

Vstúpte do sveta domén

Každý správny web potrebuje doménu a kvalitný webhosting. Buďte online s nami.