.ES – Španielsko

Krajina: Španielsko

Hlavné mesto: Madrid

Španielsko, oficiálne Španielske kráľovstvo je štát ležiaci na Pyrenejskom polostrove. Na západe hraničí s Portugalskom, na severovýchode s Andorram a Francúzskom a na juhu s Gibraltárom

Centrálny register: DOMINIOS

Pravidlá: http://www.dominios.es/sites/dominios/files/files/T%C3%A9rminos%20y%20condiciones%20del%20_es%20(ingl%C3%A9s).pdf 

Doména .es je národnou internetovou doménou Španielska.

Registrácia1 rok
Prodĺženie1 rok
Najneskorší deň predĺženia domény9 dní pred dátumom exspirácie

Pravidlá tvorby doménového mena

 • doménové meno môže obsahovať minimálne 3 a maximálne 63 znakov
 • doménové meno môže obsahovať znaky 'a-z' a čísla '0–9′
 • doménové meno nesmie začínať alebo končiť znakom '-' (pomlčka)
 • doménové meno nesmie obsahovať dva znaky '-' za sebou

Registrácia domény

 • registráciu je možné vykonať na https://admin.webglobe.sk/
 • nie je možné registrovať už existujúce doménové meno, každá doména je jedinečná
 • doménové meno môže registrovať každý žiadateľ
 • doménové meno je možné registrovať iba na 1 rok
 • registrácia doménového mena prebieha až po uhradení výzvy na platbu a prijatie finančných prostriedkov na účet Webglobe, s.r.o.
 • registrácia doménového mena bude vykonaná do 48 hodín
 • novo budete požiadaní o doloženie čísla OP alebo pasu zvoleného admin kontaktu

Predĺženie domény

 • predĺženie doménového mena je potrebné vykonávať s dostatočným predstihom pred ukončením doby platnosti (expirácia domény)
 • najneskorším termínom pre predĺženie doménového mena je 18. deň pred dátumom exspirácie
 • predĺženie platnosti doménového mena prebieha až po uhradení výzvy na platbu a prijatie finančných prostriedkov na účet Webglobe, s.r.o.
 • doménové meno je možné predĺžiť iba na 1 rok

Zmena registrátora

Zmena DNS

Zmena majiteľa

Touto zmenou fyzicky zmeníte vlastníka domény na iný subjekt.

Na rozdiel od iných TLD túto zmenu autorizuje existujúci a nový admin kontakt

Pozor!
Zmenou vlastníka zostane pôvodný platiteľ. Pre zmenu platiteľa navštívte Zmena platiteľa domény

Pre zmenu majiteľa domény s koncovkou.es si vopred pripravte tieto údaje:

 • Údaje o novom majiteľovi (organizácia/meno, adresa, email, telefón, čo)
 • Údaje o novom admin kontakte (meno, adresa, email, telefón)
 • Kópiu OP alebo Pasu súčasného i nového majiteľa a to vo formáte.jpg o maximálnej veľkosti 2MB (do 600 px). Pri OP je potrebné mať naskenované obe strany dokladu.


O zmenu majiteľa domény nám napíšte autorizovanú požiadavku z účtu platiteľa/správcu domény (https://admin.webglobe.sk) a k žiadosti, pripojte:

 • názov domény
 • údaje nového majiteľa domény
 • údaje administratívneho kontaktu domény (fyzická osoba)
 • číslo OP alebo Pasu nového admin kontaktu


Na rozdiel od ostatných TLD, tu zmenu autorizuje nový aj pôvodný admin kontakt. Zmenu majiteľa teda zahájime v systéme podľa vašej požiadavky. Odpoveďou obdržíte tzv ID španielskeho registra pre nového majiteľa a nový administratívny kontakt (New registrant, New ACP) a pre istotu ešte ID existujúceho admin kontaktu.

Po zahájení tejto zmeny z našej strany je potrebné celú zmenu z vašej strany dokončiť do 10 dní od začatia zmeny. Ak to neurobíte, žiadosť expiruje a všetko sa bude musieť vykonať od začiatku.


Núdzové obnovenie domény

 • po najneskoršom dni predĺženia – ak doména už nie je v našej správe – je nutné ju predĺžiť núdzovo a priamo pri centrálnom registri https://www.dk-hostmaster.dk


Ďalšie potrebné kroky pre zmenu majiteľa domény zákazník vykonáva sám podľa tohto návodu:

1. Potvrdenie zo strany súčasného admin kontaktu

 • po začatí zmeny z našej strany najprv dorazí link so žiadosťou o potvrdenie, prípadne zamietnutie zmeny na email súčasného admin kontaktu. Než samotnú zmenu potvrdíte, budete potrebovať prístupové údaje do španielskeho registra domén
 • ID súčasného admin kontaktu sme vám už poskytli, pre reset hesla k prihlasovaciemu ID môžete použiť tento odkaz
 • prihlasovacie ID admin kontaktu (Identifier), je možné tiež zistiť v whois na stránkach registra http://www.dominios.es/dominios/en vo vyhľadávaní informácií o doméne (ADMINISTRATIVE CONTACT PERSON). Tu tiež zistíte na aký email vám register zaslal link pre reset hesla k existujúcemu admin kontaktu
 • prekontrolujte si po prihlásení do registra tzv „Identification (ID):“ čo je číslo OP alebo Pasu alebo iného dokladu. Uvedné číslo dokladu musí byť aktuálne, inak zmena majiteľa nebude akceptovaná. Možnosť náhľadu prípadne zmeny ID nájdete pod tlačidlom „Edit“ napravo hore vedľa vášho prihlasovacieho ID.
 • pokiaľ teda máte prístupové údaje k účtu a prekontrolovali ste si číslo dokladu, teraz môžete potvrdiť link, zaslaný zo strany registra z adresy plandedominios@red.es, prihlásite sa, vykonáte súhlas a vyzvú vás na priloženie kópie OP alebo PASu (do 2MB, max 600 px)

2. Potvrdenie zo strany nového admin kontaktu

 • akonáhle súčasný admin kontakt zmenu potvrdí, na email nového kontaktu dorazí link z registra z adresy plandedominios@red.es pre potvrdenie alebo zamietnutie zmeny
 • rovnako tak ako súčasný, aj nový admin kontakt si musí najprv resetovať heslo (pokiaľ ho nepozná) a to pomocou linku, ID nového kontaktu sme vám už poskytli na základe prvotnej žiadosti (New ACP)
 • akonáhle poznáte prihlasovacie údaje, potom kliknite na link v zaslanom emaile, prihláste sa. Ako nový správca máte možnosť v účte navyše ovplyvniť nastavenie nameserverov (prípadne ich ponechať v súčasnom nastavení) a tiež určiť svojho registrátora. Tu prosím, ak si prajete doménu ponechať u nás, potom je dôležité v poli MANAGER zaškrtnúť voľbu Accredited Registrar a vybrať nášho partnerského registrátora SUBREG
 • na ďalšej stránke potvrdíte pravidlá a priložíte kópiu OP alebo pasu (do 2MB, max 600 px)

Teraz ste zmenu dokončili, preverovať ju bude španielsky register, ktorý vás bude o výsledku informovať emailom.

Núdzové obnovenie domény

doména v deň expirácie vstupuje do karantény, kde je po 10 dní a potom je uvoľnená pre registráciu

Zrušenie domény

pokiaľ doménu už nebudete predlžovať, vypnite pri doméne pod účtom platiteľa Autofakturáciu

Zdieľajte článok

Vstúpte do sveta domén

Každý správny web potrebuje doménu a kvalitný webhosting. Buďte online s nami.