Fakturácia našich služieb

SLUŽBY A FAKTURÁCIA

Služby, ktoré sú Vám poskytované našou firmou patria podľa zákona medzi elektronické služby plynúce v čase. Podľa všeobecných obchodných zvyklostí je fakturácia pri týchto službách uskutočnená vopred, prostredníctvom predfaktúr (zálohová faktúra) a následne po zaplatení je Vám vyhotovená faktúra (daňový doklad). Spôsob fakturovania služieb vopred je zavedený u všetkých firiem poskytujúcich webhostingové, hlasové, online a pod. služby.

PRVÁ FAKTURÁCIA

Prvá predfaktúra za naše služby Vám bude vygenerovaná a poslaná e‑mailom aj poštou ihneď pri objednávke.
Ak ste si objednali webhostingové služby, dátum začatia ich využívania na tejto predfaktúre, ako aj na zmluve, je od dňa objednávky, t. j. ak si naše služby objednáte napr. 15.4., spoplatnené ich budete mať od 15.4. Služby Vám aktivujeme ihneď po úhrade predfaktúry a zašleme Vám e‑mailom aj poštou faktúru – daňový doklad.
Pri objednávaní registrácie domény je dátumom využívania dátum objednávania a po úhrade je aktualizovaný podľa skutočného stavu zaregistrovania domény u centrálneho registrátora.
Predfaktúry za naše služby sú Vám vystavované na ďalšie obdobia 1 až 2 mesiace pred začatím využívania.

PREČO FAKTURUJEME S ČASOVÝM PREDSTIHOM?

Dôvodov a výhod tohto predstihu je viac, takže uvedieme niekoľko hlavných z nich. Služby sú objednávané internetom, kde nie je zaručený seriózny záujem objednávateľa. Z tohto dôvodu sa v našej evidencii objavovalo veľa neuhradených faktúr v riadnom splatnom období. Táto skutočnosť prinášala so sebou ďalšie problémy ako je napríklad vymáhanie pohľadávok.
Ak zákazník má objednaných niekoľko služieb, snažíme sa fakturačné obdobia zlučovať, čím je fakturácia prehľadnejšia, v tomto prípade môže byť predstih 2-mesačný.

AKÚ VÝHODU MÁ ČASOVÝ PREDSTIH PRE ZÁKAZNÍKA?

Predstihom vo fakturácii sa taktiež snažíme dať zákazníkovi dostatočný časový priestor na rozhodnutie ohľadom ďalšieho využívania služieb, zmien v službách, atď., aby sa predchádzalo zbytočným nedorozumeniam, zrušeniu služieb a domén ako napr. v prípadoch, keď doména nebola včas uhradená, mohlo dôjsť k jej deaktivácii. Najmä čo sa týka registrácii domén. V tomto prípade musíme ako Váš registrátor vyberať poplatok a ďalej zaplatiť centrálnemu registrátorovi domén. Vyžaduje si to určitý časový interval, v ktorom my zúčtujeme Vašu platbu a následne ju prevedieme. Ďalší časový interval si vyžaduje zúčtovanie našej platby u centrálneho registrátora. Preto si nemôžeme dovoliť vystaviť zákazníkov riziku straty domény pre nedodržanie termínu splatnosti, ktoré môže nastať aj v prípade serióznych zákazníkov.
Dúfame, že sa tento spôsob fakturácie stretáva s Vaším pochopením. Zároveň veríme, že vedie k predchádzaniu zbytočných komplikácií a tým prispieva k skvalitňovaniu poskytovania našich služieb.

Zdieľajte článok

Vstúpte do sveta domén

Každý správny web potrebuje doménu a kvalitný webhosting. Buďte online s nami.