Prečo nefunguje pripojenie k VPS?

Máte problém s pripojením k VPS? Tu je zoznam kontrolných úloh, ktoré vám pomôžu situáciu vyriešiť.

  1. používateľskom rozhraní skontrolujte, či je váš server zaplatený a či nie je vypnutý
  2. skontrolujte (napr. pomocou konzoly), že váš VPS má nainštalovaný operačný systém

Toto platí predovšetkým pre objednávky aplikácií alebo operačných systémov s vlastnou inštaláciou používateľom a nehlási žiadne iné chyby, v dôsledku ktorých by systém správne nebežal.

  1. ak sa vám zobrazuje chyba No bootable device, znamená to, že na VPS nie je nainštalovaný žiadny operačný systém
  2. skontrolujte nastavenie firewallu, napr. či si neblokujete niektorý z portov, na ktorý sa snažíte pripojiť
  3. ak sa prihlasujete prostredníctvom VNC klientov tretích strán, skontrolujte v používateľskom rozhraní, že používate IP adresu určenú výhradne pre VNC a nezamieňajte ju za IP adresu k VPS

Prístup k VNC je z bezpečnostných dôvodov povolený len po dobu maximálne 24 hodín. Potom je prístup v používateľskom rozhraní potrebné znovu povoliť.

  1. ak sa prihlasujete prostredníctvom aplikácie Vzdialená plocha, skontrolujte okrem vyššie spomenutých bodov aj to, že používate IP adresu VPS a nezamieňajte ju za IP adresu určenú pre VNC

Dôležité je takisto samozrejme používať platné prihlasovacie údaje používateľa OS a mať vo Windows nastavení povolené RDP pre Vzdialenú plochu. Táto možnosť je našťastie vo verziách 2012 a 2016 nastavená ako predvolená možnosť.

Zdieľajte článok

Vstúpte do sveta domén

Každý správny web potrebuje doménu a kvalitný webhosting. Buďte online s nami.