Riešenie problémov nefunkčného Wordpressu

Príčin toho, že web bežiaci na Wordpresse prestane fungovať a začne sa zobrazovať biela obrazovka alebo chyba 503, môže byť niekoľko – napríklad nepodarená aktualizácia Wordpressu, pluginu alebo šablóny vzhľadu. V prípade, že máte vo Wordpresse aktivovanú možnosť automatickej aktualizácie, môže problém nastať aj bez vedomého zásahu používateľa. Často sa tiež stáva, že chybu zapríčiní napadnutie neaktualizovaného Wordpressu a následná úprava niektorého zo súborov hackerom/vírusom.

Zakaždým odporúčame postupovať nasledovne:

1) Kontrola zaplnenia disku

Prihláste sa do administrácie webhostingu a na úvodnej stránke v tabuľke skontrolujte, či nemáte vyčerpaný pridelený diskový limit alebo limit počtu inodov.

2) Kontrola, či problém nenastal vinou nepodarenej aktualizácie

Prihláste sa na FTP a skontrolujte, či sa v zložke s inštaláciou Wordpressu nenachádza súbor .maintenance. Ak áno, vymažte ho a pokúste sa web načítať znovu. Je možné, že tento raz aktualizácia prebehne správne a chyba sa vďaka tomu opraví.

3) Kontrola správnej verzie PHP

Skontrolujte nastavenú verziu PHP v administrácii webhostingu – či zodpovedá minimálnej verzii použitej verzie Wordpressu, pluginov alebo použitej šablóny vzhľadu. Všeobecne platí, že používať PHP verzie 7.1 a nižšie sa neodporúča a často s nimi aktuálne verzie nefungujú. S najnovšími verziami PHP je to však naopak – napríklad pre funkčnosť Wordpressu na PHP 8.2 je potrebné použiť najnovšiu verziu Wordpressu 6.1, pričom niektoré pluginy a šablóny vzhľadu nemusia fungovať s novými verziami PHP.

Ak nemôžete uskutočniť zmenu verzie PHP pre celý účet kvôli inej doméne, môžete nastavenie uskutočniť len pre danú inštaláciu Wordpressu nastavením odlišnej verzie PHP. 

Keďže nejde o okamžitú zmenu, zmena verzie PHP sa vždy prejaví do hodiny od jej nastavenia v administrácii. Zvyčajne je potrebné vyskúšať viac rôznych verzií PHP.

4) Aktivácia výpisu chýb Wordpressu

Ak web nefunguje ani na novších verziách PHP, je potrebné zistiť, ktorý komponent spôsobuje chybu. Vo väčšine prípadov sa to dá zistiť z ladiaceho (debug) režimu Wordpressu, ktorý sa aktivuje v konfiguračnom súbore wp-config.php nachádzajúcom sa v inštalačnom priečinku Wordpressu. Je preto potrebné pripojiť sa na FTP a súbor upraviť. V súbore nájdite riadok:

define( 'WP_DEBUG', false );

 a prepíšte ho na:

define( 'WP_DEBUG', true ); 

Potom sa po otvorení webovej stránky zobrazí chybové hlásenie, v ktorom sa uvádza názov súboru spôsobujúceho chybu. Často je to jeden z pluginov, čo zistíte tak, že v chybovej správe nájdete cestu k priečinku wp-content/plugins/nazov_pluginu. V tomto prípade odporúčame skúsiť premenovať plugin v tomto priečinku a skúsiť znovu načítať stránku.

To isté platí, ak je chyba spôsobená použitou šablónou vzhľadu. V takom prípade by ste ju mali premenovať v priečinku wp-content/themes/ a pokúsiť sa stránku znovu načítať. Wordpress by mal automaticky načítať predvolenú šablónu.

Potom môžete skúsiť znovu nainštalovať problematické doplnky. Ak sa problém vyrieši, nezabudnite nastaviť hodnotu WP_DEBUG v súbore wp-config.php späť na false.

5) Aktivácia chybového protokolu serveru

Ak sa vám ani pomocou predchádzajúcich bodov nedarí stránku rozbehať, skúste si aktivovať v administrácii webhostingu chybový protokol. Aktivuje sa do hodiny a následne po prístupe na nefunkčný web môžete overiť, či sa na FTP v súbore /logs/error.log, prípadne /logs/sslerror.log nezobrazí chybová hláška o probléme. 


Ak si nebudete vedieť poradiť s akoukoľvek chybou, nebojte sa obrátiť na našu podporu.

Zdieľajte článok

Vstúpte do sveta domén

Každý správny web potrebuje doménu a kvalitný webhosting. Buďte online s nami.