Rubriky a štítky vo WordPresse

Rubriky a štítky vo WordPresse slúžia na organizáciu príspevkov (blogových článkov). V tomto článku si ukážeme, kde vo WP administrácii rubriky a štítky nájdete a ako s nimi môžete pracovať.

Rubriky

Pomocou rubrík môžete svoje príspevky roztriediť do rôznych tematických kategórii tak, aby sa v nich čitatelia lepšie vyznali. 

Najlepším príkladom použitia rubrík sú ktorékoľvek noviny: správy, šport, kultúra, lifestyle, názory… to všetko sú rubriky.

Vo WordPresse majú rubriky najväčšie uplatnenie na hlavnej stránke blogu, ktorá slúži ako rozcestník.

Vytváranie rubrík

Rubriky sa dajú vytvárať dvomi spôsobmi:

 1. v príspevku v editore Gutenberg, kde sú však možnosti nastavenia obmedzené.
 2. v administrácii WordPress, kde máte viac možností a môžete tu rubriky aj upravovať.

Tu si popíšeme druhý spôsob.

Kliknite v ľavom postrannom paneli na Príspevky → Rubriky.


Záložka rubriky je rozdelená na 2 časti: v ľavom stĺpci máte možnosť vytvoriť novú rubriku:

 • Názov rubriky sa bude zobrazovať ve Widgete rubriky a v jednotlivých článkoch.
 • Každá nová rubrika bude mať vlastnú URL adresu: www.vasadomena.sk/category/rubrika – tá sa môže zobrazovať aj v adrese priradených príspevkov (www.vasadomena.sk/category/rubrika/prispevok) – nižšie si ukážeme, ako URL nastaviť/zmeniť.
 • Názov URL vyplňte len vtedy, ak chcete, aby bol text za lomkou v URL iný než názov rubriky.
 • Okrem rubrík si tu môžete vytvoriť aj podrubriku. Pomocou voľby Nadradená rubrika priraďte rubriku, pod ktorú bude spadať.
 • Popis rubriky sa zobrazí vo Widgete rubriky, teda napríklad na hlavnej stránke blogu.

Názov rubriky zvoľte ideálne jednoslovný. Mal by zodpovedať obsahu priradených článkov. Na konkrétnejšie témy môžete využiť podrubriky.

Editácia rubrík

V pravom stĺpci vidíte zoznam vytvorených rubrík aj s počtom príspevkov, ktoré sú k nim priradené. Kliknutím na toto číslo sa dostanete na zoznam priradených príspevkov.


Prejdite kurzorom na rubriku a zobrazia sa vám možnosti úprav.

 • Upraviť vám otvorí rovnakú ponuku ako pri vytváraní novej rubriky.
 • Pomocou ponuky Rýchle úpravy si môžete zmeniť názov rubriky a URL.
 • Vymazať zmaže danú rubriku – jej príspevky sa automaticky priradia k rubrike Uncategorized.
 • Kliknutím na Zobraziť sa dostanete na rozcestník rubriky s článkami, teda jeho URL v podobe www.vasadomena.sk/category/rubrika.

Základnú časť URL (tzn. /category/) môžete zmeniť v ľavom postrannom paneli WP administrácie v záložke Nastavenie → Trvalé odkazy → Voliteľné nastavenie.

Priraďovanie príspevkov do rubrík

Příspěvek do rubriky zařadíte buď už při jeho vytváření (viz Průvodce Gutenberg editorem), nebo v rychlých úpravách v přehledu příspěvků.


Všetky nepriradené príspevky sa automaticky ukladajú do rubriky Uncategorized (nezaradené). Táto rubrika sa nedá vymazať, ale môžete ju kedykoľvek premenovať prostredníctvom rýchlych úprav.

Ak chcete do rubriky (alebo k štítku – viď ďalej) priradiť viac článkov naraz, použite hromadné akcie.

V prehľade príspevkov zaškrtnite všetky príspevky a z ponuky Hromadné akcie vyberte možnosť Upraviť.

Štítky

Štítky čitateľom popisujú, aké sú hlavné informácie v článku (kľúčové slová) a tým uľahčujú vyhľadávanie podobného obsahu. Dajú sa nimi do istej miery nahradiť aj podrubriky.

Vytváranie a editácia štítkov

Štítky sa dajú vo WordPresse vytvoriť:

 1. v príspevku v editore Gutenberg, kde sa dá nastaviť iba názov.
 2. v prehľade príspevkov → rýchle úpravy → Štítky (je potrebné stlačiť tlačidlo Enter)
 3. v administrácii WordPress.

V administrácii WordPress ich nájdete hneď v záložke Rubriky (Príspevky → Štítky).

Opät tu máte možnosť vytvoriť nový štítok, ktorý môžete editovať v zozname štítkov

 • Názov sa zobrazuje vo widgete Štítky aj pri jednotlivých článkoch.
 • Názov URL sa vytvorí automaticky podľa názvu: www.vasadomena.com/tag/stitek
 • Popis sa takisto zobrazí vo widgetu Štítky.


Základnú časť URL (tzn. /tag/) môžete meniť aj v ľavom postrannom paneli WP administrácie v záložke Nastavenie → Trvalé odkazy → Voliteľné nastavenie.

Priraďovanie štítkov k příspevkom

Priraďovanie štítkov k príspevkom je mierne neintuitívne. Najľahšie ich priradíte priamo v editore Gutenberg.

Postupujte rovnako, ako keď vytvárate nový štítok. V pravom postannom paneli v ponuke Príspevok v bloku Štítky napíšte do riadku pre písmená už existujúcího štítku a pomocník vám ich okamžite ponúkne.

Rovnako pomocník funguje aj v rýchlych úpravách príspevkov.

Ovládnite WordPress

S našim úplne novým WordPress hostingom je tvorba webu hračka.

Zistiť viac

Zdieľajte článok

Vstúpte do sveta domén

Každý správny web potrebuje doménu a kvalitný webhosting. Buďte online s nami.