Čo je to SMTP, IMAP a POP3

Protokoly SMTP, IMAP alebo POP3 sú dôležité na správne nastavenie e‑mailových služieb. V tomto článku si vysvetlíme, čo znamenajú a na čo presne slúžia.

Najprv všeobecne: čo je protokol?

Protokol si môžete predstaviť ako súbor predpisov a pravidiel, ktorými sa riadia údaje a komunikácia na internete.

Ako prebieha e‑mailová komunikácia

E-mailová komunikácia sa dá rozdeliť na dve časti.


1. Odoslané e‑maily


Práve na odosielanie e‑mailov používame protokol SMTP. Naše správy sa odosielajú z počítača na server odosielanej pošty, odkiaľ sa potom dostanú do e‑mailovej schránky príjemcu.


2. Doručené e‑maily 


Keď sú e‑maily uložené na e‑mailovom serveri, môžeme si ich ako príjemcovia prečítať. Na pripojenie k serverom prichádzajúcej pošty – na čítanie e‑mailov – sa používajú protokoly IMAP alebo POP3.

SMTP protokol

SMTP je skratka pre Simple Mail Transfer Protocol. Je to protokol, ktorý zabezpečuje odosielanie e‑mailových správ. 

Keďže protokol SMTP riadi komunikáciu pri odosielaní e‑mailov, tieto správy prechádzajú cez internet a odosielajú sa z poštových serverov. Každý takýto poštový server má svoje meno, preto je potrebné nastaviť názov servera (SMTP) pre odchádzajúcu poštu vo vašich e‑mailových klientoch.

Protokol IMAP

IMAP je skratka anglického Internet Message Access Protocol. Je to protokol, ktorý zabezpečuje pripojenie k serverom prichádzajúcich e‑mailov

Keď si chcete prečítať svoje správy, musíte do e‑mailového klienta (Thunderbird, Outlook atď.) zadať názov servera prichádzajúcej pošty. Práve prostredníctvom protokolu IMAP sa pripojíte k tomuto serveru (svojej e‑mailovej schránke) a budete môcť čítať svoje správy.

IMAP teda poskytuje vzdialený prístup k serveru prichádzajúcej pošty a umožňuje pracovať so správami, ktoré máte v e‑mailovej schránke.

Odporúčame: IMAP protokol je vhodný, ak pristupujete k svojej doručenej pošte z viacerých zariadení (PC, notebook, smartfón)Vhodnejší je aj vtedy, ak máte napríklad obmedzený dátový plán, pretože je menej náročný na prenos dát ako POP3.

POP3

Podobne ako IMAP, aj POP3 (Post Office Protocol 3) poskytuje pripojenie k serverom prichádzajúcej pošty

POP však po pripojení k serveru sťahuje poštu do vášho počítača, teda e‑mailového klienta (Thunderbird, Outlook atď.). 

Tento protokol má veľkú nevýhodu v tom, že sťahuje celý obsah vašej poštovej schránky vrátane nevyžiadanej pošty alebo spamu. Preto je lepšie (efektívnejšie) pracovať s e‑mailami pomocou protokolu vzdialeného prístupu IMAP.

Odporúčame: Ak budete poštu čítať a pracovať s ňou len na jednom zariadení, protokol POP3 môže byť na prístup k doručenej pošte vhodnejší. E‑mailové správy budú po stiahnutí k dispozícii aj offline.

Odporúčame: Ak budete poštu čítať a pracovať s ňou len na jednom zariadení, protokol POP3 môže byť na prístup k doručenej pošte vhodnejší. E‑mailové správy budú po stiahnutí k dispozícii aj offline.

Zdieľajte článok

Vstúpte do sveta domén

Každý správny web potrebuje doménu a kvalitný webhosting. Buďte online s nami.