Zmena fakturačných údajov

Prostredníctvom Admin rozhrania môžete kedykoľvek ľahko zmeniť svoje fakturačné údaje vytvorením nového Fakturačného profilu. Tento profil je možné vytvoriť pre každú službu/doménu samostatne, prípadne, rozdeliť jednotlivé služby na rôzne faktúry pod rôznymi fakturačnými subjektami.

Po prihlásení do admin rozhrania stačí prejsť na časť Fakturácia – Fakturačné profily. V tejto časti môžete vytvoriť nový profil.

Po vyplnení všetkých údajov je potrebné fakturačný profil potvrdiť cez zelené tlačidlo Uložiť.

Po uložení uvidíte vpravo dole sekciu Zoznam priradených domén kde zvolíte, ktoré domény si prajete pridať ku konkrétnemu fakturačnému profilu.

 

Zmena údajov na predfaktúre

Máte vystavenú predfaktúru, ale fakturačné údaje nie sú správne? Ukážeme si, ako ich rýchlo a jednoducho zmeniť.

V administrácií v časti Fakturácia si kliknete na Faktúry a kredit. Vyberiete si konkrétnu predfaktúru, ktorú potrebujete upraviť klinutím na Číslo faktúry.

Zobrazí sa nám možnosť platby s ponukou na zmenu údajov. Kliknete si na tlačidlo Zmena údajov. Dostanete sa do časti, kde si môžete vybrať z týchto možností:
1. Zmeniť údaje na predfaktúre podľa aktuálnych fakturačných údajov
2. Vybrať z existujúcich fakturačných profilov
3. Vytvoriť a použiť nový fakturačný profil pre túto predfaktúru

Keďže vyššie sme si ukázali ako sa vytvorí nový fakturačný profil, tak si vyberiete možnosť číslo 2. Zobrazí sa Vám okno, kde následne si môžete zvoliť, ktorý konkrétne profil použijete. Vyberiete si ho kliknutím a potvrdíte zeleným tlačidlom Vykonať zmenu údajov.
Predfaktúra
bola upravená a je dostupná k úhrade. 

Ak sa vrátite späť do časti Faktúry a kredit, môžete si predfaktúru stiahnúť cez tlačidlo PDF a poslať na úhradu účtovníčke. Ostré faktúry nemôžno upravovať týmto spôsobom. Taktiež, ak je Vaša služba dlhodobo neuhradená a je už v systéme v stave na zrušenie, nie je možné predfakúru upraviť. Vtedy sa prosím obráťte na naš support, ktorý Vám so zmenou pomôže.

Zdieľajte článok

Vstúpte do sveta domén

Každý správny web potrebuje doménu a kvalitný webhosting. Buďte online s nami.