Všeobecné obchodné podmienky akcií a zliav

Tieto podmienky sa vzťahujú na reklamné kampane a zľavové akcie Webglobe, s.r.o. Spoločnosť Webglobe si v prípade nutnosti vyhradzuje právo upraviť podmienky akcie počas jej trvania.

1. Podmienky pre nákup nových služieb v akcii

1. Akčné ceny za služby Webglobe platia pri objednávke na min. 1 rok.

2. V prípade ponuky zvýhodnenej domény k webhostingovému balíčku je pri predčasnom odstúpení od zmluvy účtovaný registračný poplatok za doménu podľa aktuálneho cenníka Webglobe.

3. Zvýhodnená cena domény sa vzťahuje na novú registráciu a nemožno ju využiť na prevod domény od iného registrátora.

4. Predĺženie služieb na ďalšie zúčtovacie obdobie prebehne podľa aktuálneho cenníka Webglobe.

2. Podmienky pre zvýhodnený upgrade existujúcich služieb

1. Akčné ceny za služby Webglobe platia pri objednávke na min. 1 rok.

2. Upgrade služby sa vykonáva vždy od konca existujúceho zúčtovacieho obdobia na ďalšie zúčtovacie obdobie.

Pravidla nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 1. 4. 2024.